Asistence Software

Ekspertet e Alb@Soft e dine mire qe klienti eshte burimi kryesor dhe destinacioni i aktiviteteve te nje ndermarje, dhe per kete arsye ne ju sigurojme edhe sherbime te ndryshme informatike duke filluar qe nga asistenca ndaj klientit.
Nese keni nje software egzistues dhe per arsye te ndryshme ky nuk funksionon ne nderhyjme duke e rikthyer ne gjendje pune.
Struktura organizative e Alb@Soft u pergjigjet kerkesave te sistemeve software, zgjidhjeve menaxhuse, infrastrukturave teknike dhe teknologjike, sherbime asistence dhe trajnime hardware dhe software, duke vertetuar keshtu qe ne jemi nje partner i besueshem per zgjidhjet teknologjike qe i japin kapital ndermarrjes.
Specilizimet tona mbulojne:

  1. Asistence dhe instalim software.
  2. Asistence dhe instalim hardware.
  3. Formatim, kthim ne gjendje te meparshme te sistemeve operative Windows dhe Linux.
  4. Projektim dhe zhvillim te rrjeteve kompjuterike Lan dhe Wireless.
  5. Outsourcing.
  6. Asistence On-Site.
  7. Asistence Remote.
  8. Instalim sistemesh Client-Server.