Sherbime WEB Marketing

Nje mirpozicionim ne motoret e kerkimit kerkon studime te vecanta dhe te specializuara per te bere te mundur aplikimin e strategjive te sakta te komunikimit dhe Web Marketing. Alb@Soft propozon fushata pay per click te realizuara me text link ne motoret e kerkimit dhe fushata advertising me banner dhe instrumente direct mail ne portale dhe site web te rendesise se vecante.
Avantazhi i mbeshtetjes tek nje sherbim i nivelit te larte si ky qe ve ne dispozicion Alb@Soft per klientet e saj eshte te kesh mesazhin e duhur ne momentin e duhur! Mesazhi i duhur ben te mundur pozicionimin ne vendet e para te resultateve te motereve te kerkimit, duke bere te mundur klikimin nga nje numer i konsiderueshem vizitoresh te faqeve Web te klientit tone. Nje garanci e vertete per suksesin dhe prezencen ne Web.
Sherbimet qe Alb@Soft propozon i drejtohen profesionisteve, ndermarrjeve te vogla dhe te medha dhe aktiviteteve tregtare qe kane nevoje te reklamojne imazhin dhe prodhimet e tyre ne boten virtuale te internetit.
"Zgjidhjet Alb@Soft" i drejtohen vecanerisht aktiviteteve qe kane ne dispozicion nje buxhet te caktuar shpenzimesh per te reklamuar sitin e tyre te internetit (fushata pay per click) duke pasur parasysh optimizimin e sitit te internetit per moteret e kerkimit (ne anglisht "search engine optimization" -SEO- teknike e leverdisshme dhe efikase per te perfituar vizitore te rinj per sitin Web).