Programe kompjuterike per te gjitha kategorite e biznesit

Alb@Soft do te ndertoje jo vetem nje program komjuterik sipas kerkesave tuaja por edhe do ta shnderroje kete ne nje instrument me te cilin ju te arrini drejt suksesit.
Filozofia jone: "Programi kompjuterik i pershtatet klientit dhe jo klienti programit komjuterik".

Shume biznese te medha dhe te vogla na kane besuar duke na kerkuar te ndertojme programe kompjuterike per te bere te mundur mire administrimin e biznesit te tyre duke porositur programe komjuterike "ad-hoc". Nje prej tyre eshte "Mobileri Tirana" per te cilen eshte ndertuar nga fillimi nje ERP qe mundeson menaxhimin te tre blloqeve kryesore si prodhimi, shitja dhe administrimi i punonjesve. Sistemi bazohet ne infrastrukturen server-client duke bere te mundur intraktivitetin financiar dhe manaxherial midis pikave fizike me vendodhje te perhapura ne Republiken e Shqiperise.
Nje tjeter sistem kompleks i projektuar dhe implementuar nga kompania jone eshte "ASSkyNet" i cili mundeson mire menaxhimin e te gjithe proçesit te punes per kompanine e import-export "SkyNet". Ashtu si edhe sistemi i meparshem ky sistem bazohet ne infrastrukturen server-client gje e cila mundeson interaktivitetin midis pikave te ndryshme me zyrat qendrore te kompanise "SkyNet". Sistemi i ndertuar per kompanine "SkyNet" eshte ne gjendje te administroje nje sasi te madhe dokumentacioni ne format dixhital si dhe te interagoje me nje sere sistemesh europiane doganore me te cilet shkemben te dhena qe i interesojne kompanise.
Por Alb@Soft ka bashkepunuar edhe me shume agjensi shteterore ku mund te veçohet "Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore" per te cilen eshte ndertuar nje sistem server-client i cili administron te gjitha hartat kadastrale te tokave bujqesore te Republikes se Shqiperise. Sistemi eshte ne gjendje te identifikoje nje koordinate gjeografike ne harte si dhe te ofroje te dhenat kadastrale te parcelave te ndryshme.

ASBar

Alb@Soft Bar

Program komjuterik per administrimin e bar-restoranteve duke bere te mundur marjen e porosive si dhe gjenerimin e faturave per klientin, barin dhe restorantin. Perbehet nga moduli kryesor, ai i kases fiskale (i pershtatshem per te gjitha kasat fiskale te miratuara nga ministria e financave) dhe moduli i klienteve...

Me shume...

ASE

Alb@Soft Exchange

Program komjuterik per mire administrimin e zyrave te kemimit monetar. Ky produkt administron financiarisht shitjet, blerjet, hyrjet dhe daljet e valutave te ndryshme si dhe bllokun e klienteve. Perbehet nga moduli financiar ku jep mundesine e bilanceve kohore, librin financiar si dhe rapotet financiare te klienteve...

Me shume...

ASDWH

Alb@soft Datawarehouse

Program komjuterik per administrimin e magazinave te medhaja si p.sh. supermarkete, magazina import-export, magazinash shitje me shumice etj. Ky produkt administron financiarisht shitjet, blerjet, hyrjet, daljet, furnizimet si dhe bllokun e klienteve. Perbehet nga moduli financiar ku jep mundesine e bilanceve kohore si dhe librin financiar...

Me shume...

Krijoni preventivin per
programin tuaj kompjuterik!

Ju mund te specifikoni produktin qe ju nevojitet dhe karakteristikat e tij
dhe ne do tju gjenerojme nje preventiv mbi kerkessat tuaja.

Te rejat?

31KORR

ASExchange 2.0.0

Prezantimi i versionit te ri te programit kompjuterik per menaxhimin e nje kompanie Exchange.

31QER

ASBar 4.0.0

Hedhja ne treg e versionit me te ri te programi kompjuterik per menaxhimin e nje bar-restoranti.

Shkurtimisht rreth nesh

Me shume...

Alb@Soft u krijua ne vitin 2009 nga disa te rinj te dipllomuar per informatike ne universitetet perendimore. Filozofia ku Alb@Soft mbeshtetet eshte: "Softwari i pershtatet njeriut dhe jo njeriu software-it".
Ne jemi specialiste ne zhvillimin dhe prodhimin e projekteve "koncepto dhe provo" per bizneset dhe ndermarrjet Shqiptare. Qe nga fillimi i saj ne 2010 Alb@Soft ka ndertuar nje reputacion per furnizimin e zgjidhjeve te reja ne fushen e software-ave me porosi, veçanerisht ne sektorin e biznesit. Alb@Soft siguron zhvillimin e software-ave dhe sherbime te organizatave dhe bizneseve ne fushen e menaxhimit dhe administrimit te te dhenave.

Alb@Soft ju ofron ndertimin e programit tuaj komjuterik mbi nevojat personale ku programi do ti pershtatet klientit dhe jo klienti programit. Kjo filozofi ben te mundur qe te gjitha nevojat e klientit per te lehtesuar punen do te perkthehen ne funksionet e programit, pasi per nje administrim optimal te risurseve nuk mund te perdoren programe kompjuterike egzistues ne treg.